โรคมะเร็ง ภัยร้ายน่ากลัวที่คุณต้องรู้

โรคมะเร็ง เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย มันเติบโตอย่างรวดเร็วจนควบคุมไม่ได้และอยู่ในขอบเขตจำกัด ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในร่างกาย เช่น ปอด ตับ สมอง และกระดูก ความผิดปกติในเซลล์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในอวัยวะใด ๆ รวมถึงปอด ตับ และเต้านม มะเร็งแต่ละชนิดมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่างกัน

มะเร็งเกิดจากอะไร ? : มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ [by Mahidol]

มะเร็งที่พบบ่อยที่สุด เช่น

 • โรคมะเร็งปอด
 • โรคมะเร็งเต้านม
 • มะเร็งลำไส้
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • มะเร็งผิวหนัง
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งกระดูก เป็นต้น

สาเหตุของโรคมะเร็งและปัจจัยเสี่ยง

1. ปัจจัยภายนอก เช่น การติดเชื้อบางชนิด

 • ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับมากขึ้น
 • การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหากคุณทานอาหารไม่สุก
 • การติดเชื้อ hpv สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับมากขึ้น
 • คนที่สัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดเป็นเวลานาน เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนัง
 • ผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งช่องปาก มะเร็งปอดมากขึ้น
 • อาหารและเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน โดยเฉพาะถั่วเหลือง เสี่ยงต่อมะเร็งตับ
 • สารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่างหรือของทอด โดยเฉพาะเนื้อย่างหรือไหม้ เสี่ยงต่อมะเร็งหลายชนิด
 • สารเคมีที่ใช้ถนอมอาหาร เช่น ไฮโดรคาร์บอนไนโตรซามีน เป็นสีย้อมผ้าที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร คุณมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลายชนิด

2. ปัจจัยภายใน

โรคมะเร็ง เกิดขึ้นจากความผิดปกติในร่างกายที่เกิดจากสารพันธุกรรม เช่น มะเร็งอัณฑะ มะเร็งเต้านม และกลุ่มอาการรังไข่

อาการของโรคมะเร็ง

 • ในระยะเริ่มต้นของมะเร็งในร่างกาย เรียกได้ว่าแทบไม่มีอาการเลย เมื่อโรคดำเนินไป มะเร็งแต่ละชนิดจะดำเนินไปในอัตราที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยอาจมีอาการไม่เฉพาะเจาะจง เช่น เหนื่อยล้าง่าย เบื่ออาหาร กินน้อยลง อิ่มเร็ว ผอมลง และน้ำหนักลด
 • เมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้น อาการต่างๆ ก็เริ่มชัดเจนขึ้น อาการขึ้นอยู่กับว่าโรคแพร่กระจายไปที่ใด ตัวอย่างเช่น ถ้ามันแพร่กระจายไปยังปอด จะทำให้เกิดอาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด และหายใจถี่ ถ้ามันลามไปถึงกระดูกก็เจ็บปวด กระดูกเปราะหักง่าย เป็นต้น

ความผิดปกติต่างๆ ที่ควรไปพบแพทย์ทันที

 • มีเลือดออกผิดปกติในบริเวณต่างๆ เช่น ทวารหนักหรือปากมดลูก
 • เริ่มรู้สึกว่ากลืนอาหารลำบาก หรือคุณมักจะรู้สึกอิจฉาริษยา
 • ปัสสาวะสีแดงเลือด
 • มีเสมหะปนอุจจาระสีดำหรือเลือด
 • เสียงแหบและไอเรื้อรัง
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • เมื่อมีบาดแผลตามร่างกาย แผลจะสมานช้า หรือแผลเรื้อรัง
 • ในการคลำ พบก้อนที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • หากคุณมีไฝ หูด หรือปานที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย พวกมันจะเริ่มเปลี่ยน เช่น ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนสี
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด กินน้อยลง

การรักษาโรคมะเร็ง

 • การดำเนินการ
 • การบำบัดด้วยรังสีร่วม
 • การใช้ยาสามารถแบ่งออกเป็นยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมน และยาเป้าหมาย และยากดภูมิคุ้มกัน

โรคมะเร็งบางชนิดไม่ก่อให้เกิดอาการ ตรวจเจอเร็ว หายได้

อย่างที่คุณทราบ โรคมะเร็ง เริ่มก่อตัวในร่างกาย มะเร็งบางชนิดอาจไม่เหมาะกับร่างกาย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหามะเร็งคือการตรวจหามะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ โรคเหล่านี้รักษาได้ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทั้งสองชนิดได้ผลดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ

ตรวจพบแต่เนิ่นๆ… รักษาทันที ตอนนี้เราสามารถรักษามะเร็งได้ทันท่วงที หากพบสิ่งผิดปกติหลังการตรวจคัดกรองให้ไปพบแพทย์ทันทีหลังจากตรวจพบแต่เนิ่นๆ ดังนั้น เราหวังว่าทุกคนจะตระหนักถึงการตรวจคัดกรองโรค โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีและการดูแลสุขภาพเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและลดโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 • สำหรับผู้ชาย หากคุณสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 1 ซองต่อวัน คุณควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดมากกว่าการเอ็กซ์เรย์ปอด
 • สำหรับผู้ป่วยเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี นอกเหนือจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำแล้ว คุณควรได้รับการตรวจจากแพทย์และแมมโมแกรมทุกๆ 1 ถึง 2 ปี
 • ทั้งชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะถ้าคุณมีประวัติญาติสนิท แนะนำให้ปรึกษาการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การตรวจหาโรคลำไส้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างมาก

ในกรณีของมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ และหากตรวจพบในระยะเริ่มแรกโดยไม่มีอาการ ก็จะจัดว่าเป็นมะเร็งที่ป้องกันและรักษาได้ ได้รับการยืนยันแล้วว่ากลุ่มเสี่ยงสำหรับมะเร็งท่อน้ำดี นั่นคือ ประชากรที่มีอายุเกิน 40 ปี มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ป่วยที่มีประวัติการกลืนกินปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกหรือมีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ หากพบรอยโรคในอัลตราซาวนด์ของตับ โดยเฉพาะพังผืดบริเวณท่อน้ำดี ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดี แพทย์และผู้ป่วยควรรับรู้และติดตามกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนี้โดยการทำอัลตราซาวนด์ซ้ำทุกๆ 6 เดือนเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น มะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้มากถึง 90% ในทำนองเดียวกัน ผู้ป่วยตับอักเสบบีเรื้อรังและผู้ป่วยตับอักเสบซีเรื้อรังควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเนื่องจากไวรัสทำให้เกิดหม่า มากถึง 90% ของสัญญาณตับ

มะเร็ง (Cancer) คือภาวะที่เซลล์ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม ทำให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตได้ และทำให้มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในร่างกาย เช่น ปอด ตับ สมอง กระดูก เป็นต้น ความผิดปกติของเซลล์นี้สามารถเกิดได้ทุกอวัยวะ เช่น ปอด ตับ เต้านม เป็นต้น ซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไป

https://www.khonkaenram.com/th/services/health-information/health-articles/med/cancer

แม้ว่ามะเร็งจะเป็นโรคร้ายแรงและน่ากลัวมาก แต่การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ สล็อตเว็บตรง สามารถป้องกันได้เพื่อให้คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักตลอดไป