องค์การเภสัชกรรม แนวทางการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ใช้ภาวะสมองเสื่อม

สำหรับ องค์การเภสัชกรรม กลุ่มที่สารสกัดกัญชาดูเหมือนจะช่วยควบคุมอาการ และตอนนี้ เราต้องการการศึกษาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับโรคสามโรคของพาร์กินสันที่ไม่สามารถควบคุมได้ ภาวะสมองเสื่อมและโรคประสาทบนใบหน้า… พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองอธิบดีกระทรวงสาธารณสุข (มธ.) กระทรวงแพทยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา หารือการศึกษาวิจัยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ในกลุ่มต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในอนาคต

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ชนิดหยดใต้ลิ้น

นพ.ทัศนีย์อธิบายว่า การศึกษาการใช้น้ำมันกัญชาสำหรับโรคทางระบบประสาทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีการศึกษาที่สนับสนุนหลักฐานประโยชน์ของการใช้กัญชาในกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วย 2 โรค ได้แก่ โรคลมบ้าหมูในเด็กที่ดื้อยาและตะคริวในผู้ป่วย รวมอยู่ด้วย กัญชาในกลุ่มนี้ กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่คาดว่าสารสกัดกัญชาจะมีประโยชน์ในการควบคุมอาการ ระบุการบรรเทาและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้การรักษาแบบเดิมๆ พร้อมกัน จำเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการหรือการวิจัยเพิ่มเติม ในแง่ของความปลอดภัยและประสิทธิผลในการสนับสนุนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม สถาบันดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับโรคสาม

 1. โรคพาร์กินสัน
 2. โรคระบบประสาทบนใบหน้า
 3. โรคจิตเภท หรือจิตใจ

นพ.ทัศนีย์ยังกล่าวถึงโรคสมองเสื่อมที่มีอาการทางจิตอีกด้วย ในกลุ่มการศึกษานี้ ห้องปฏิบัติการได้คัดเลือกผู้ป่วยโดยพิจารณาจากอาการต่างๆ เช่น การสูญเสียการควบคุมพฤติกรรม อาการประสาทหลอน สับสน รบกวน รบกวนการนอนหลับ ไม่มีการตอบสนองต่อยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและภาวะสมองเสื่อมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากอายุเท่ากับศูนย์วิจัยโรคพาร์กินสันและโรคประสาทต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอมการวิจัย ดังนั้นคุณจึงอายุมากกว่า 21 ปีและมีญาติที่กำลังรับการรักษาจากพยานและแพทย์ และผู้ป่วยสามารถถอนตัวจากการศึกษาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหา

 • ตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการศึกษาประมาณ 100 คน ทุกคนมาจากสถาบันทางระบบประสาท ตัวอย่างผู้ป่วย 100 รายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก 50 รายได้รับการรักษาด้วยยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกลุ่มที่สอง 50 คนจะได้รับยาเม็ดและกองกัญชาแบบเดียวกัน เรากำลังดำเนินการขอใบอนุญาตการวิจัยสำหรับการศึกษาของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ควรได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุด” ดร.ทัศนีย์ กล่าว
 • รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยากล่าวว่าน้ำมันกัญชาที่ใช้ในผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการอัตราส่วน thc ต่อ cbd 1:1 ดังนั้นจึงไม่พบน้ำมันกัญชาในแหล่งอื่น ทั้งนี้เนื่องจากสายพันธุ์กัญชาส่วนใหญ่มี thc สูง เนื่องจากเป็นสารที่อาจทำให้เกิดโรคจิตซ้ำได้ ดังนั้นเราจึงใช้เฉพาะน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยสมาคมเภสัชกรรมเท่านั้น ใช้สำหรับทางการแพทย์ ดังนั้นสถาบันวิเคราะห์จึงสามารถเตรียมสูตรที่จำเป็นได้

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์ นพ. สมศักดิ์ อังคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุขย้ำพร้อมเมื่อองค์การเภสัชกรรม(อคส.) ผลิตน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แล้วส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมีห้องปฏิบัติการประสาทวิทยาใน 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันประสาทวิทยาจากห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง ผู้ป่วยที่ระบุในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาทันที เป็นโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลประสาทวิทยาเชียงใหม่

 นอกจากความร่วมมือด้านการใช้น้ำมันกัญชาจากหน่วยงานราชการด้านเภสัชกรรมแล้ว เลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา องค์กรที่ปลูกพืชกัญชามากกว่า 10,000 ต้น แต่ละต้นปลูกในระบบเรือนกระจกคล้ายกับเรือนกระจก การควบคุมแสง ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (fda)

องค์การเภสัชกรรม การติดตามผลการวิจัยสารสกัด ‘กัญชาทางการแพทย์’ สำหรับอาการปวดเมื่อยตามระบบประสาท

โรคประสาทถูกกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นกลุ่มของโรคหรือเงื่อนไขที่หนึ่งในสี่โรค/เงื่อนไขสามารถใช้เพื่อการรักษาโรคโดยสารสกัดจากกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข เพราะมีหลักฐานทางวิชาการว่า 4 โรคนี้ประกอบด้วย

 1. โรคลมบ้าหมูที่รักษาไม่หาย และโรคลมบ้าหมูที่ดื้อยา
 2. คลื่นไส้และอาเจียนไม่ได้ผลกับเคมีบำบัดมาตรฐาน
 3. อาการชักในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 4. การรักษาโรคประสาท วิธีอื่นไม่ได้ผล

หลายคนสงสัยว่า โรคประสาทเป็นอย่างไร? แล้วการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในภาวะนี้เป็นอย่างไร?

 พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมอนามัย (สธ.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคประสาท เป็นหนึ่งในโรคที่ห้องปฏิบัติการประสาทวิทยาพิจารณาว่าเป็นการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการวิจัยต่อไป มันทำงานเพื่อบรรเทาอาการปวด? เนื่องจากมีการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับน้ำมันกัญชา ดังนั้นจึงสามารถใช้ในผู้ป่วยโรคประสาทของระบบประสาทส่วนกลางได้

สถาบันวิจัยประสาทวิทยา ดังนั้นการวิจัยเกี่ยวกับโรคประสาทบนใบหน้าจึงเริ่มต้นด้วยเส้นประสาทสมองคู่ที่ห้า ไม่มีการรักษาอื่นใดที่ได้ผล และห้องปฏิบัติการวางแผนที่จะดำเนินการศึกษาเชิงทดลอง (การทดลองแบบ double-blind และ randomized controlled trial) และทั้งผู้วิจัยและผู้ป่วยไม่ทราบว่าใครหรือใครได้รับยาหลอก ดังนั้นพวกเขาจึงวัดจริง ๆ ว่ากลุ่มที่ได้รับยานั้นดีหรือไม่ดี ต้องได้รับความยินยอมเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการวิจัยแบบคัดเลือกตนเอง (21+) ตามที่ สล็อตเว็บตรง อธิบายไว้ในแผนการศึกษาเบื้องต้นของตัวอย่างสถาบันประสาทวิทยา ทั้งแพทย์และญาติมีพยาน และผู้ป่วยสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลาหากมีปัญหา มีกำหนดจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม หลังจากการซื้อน้ำมันกัญชาจากสำนักงานคณะกรรมการยาแห่งรัฐ พร้อมกับการศึกษาอื่นๆ

 • ใน associate director neurology lab เส้นประสาทส่วนปลายมักมีอาการปวดที่มือและเท้า หรือแผลไฟไหม้ที่มือและนิ้วเท้า โรคประสาทบนใบหน้าเกิดจากเส้นประสาทสมองที่ 5 ซึ่งรับความรู้สึกอักเสบและปวดที่ใบหน้า หลายคนต้องทานยาแก้ปวด ส่วนใหญ่ควบคุมด้วยยากันชัก แต่บางคนใช้ยาหลายชนิด แต่อาการไม่ดีขึ้น ฉันยังปวดอยู่ คนไข้มีอาการ เช่น ปวดฟัน แต่เมื่อตรวจฟันทุกอย่างเป็นปกติ อาการปวดส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าผาก แก้ม กรามบน กรามล่าง แต่ประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือกรามบนของกรามล่าง หน้าผากเล็ก
 • นพ.ทัศนีย์ยังสอนเรื่องโรคประสาทบนใบหน้าอีกด้วย เชื่อกันว่าเกิดขึ้นในหลอดเลือดของสมองรอบก้านสมอง เส้นเลือดจะคด คุณสามารถกดหรือสัมผัสบริเวณที่เส้นประสาทออกมา เนื่องจากธรรมชาติของหลอดเลือดจะหดตัวและคลายตัวอยู่เสมอ การสัมผัสเส้นประสาทจะทำให้ไฟลุกเป็นไฟ อาจทำให้เกิดอาการปวดได้ ส่วนใหญ่ควบคุมด้วยยาแก้ปวด ซึ่งควบคุมยาที่เหลือประมาณ 70-80% และพบว่ายาหลายชนิดไม่ได้ผล จำเป็นต้องมีการผ่าตัดรักษา แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการแยกหลอดเลือดที่ไปถึงไซต์ออก ทำให้หลอดเลือดของคุณเสี่ยงต่อการฉีกขาด เลือดออก หรือเส้นประสาทถูกทำลาย แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ แต่การผ่าตัดถือเป็นทางเลือกสุดท้าย ถ้ายาไม่ได้ผลเพราะทำให้หน้าเป็นอัมพาต

องค์การเภสัชกรรม ข้อควรระวังสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ในการศึกษาโรคลมชักในเด็ก

มีการกล่าวกันมากมายเกี่ยวกับความหวังว่าสารสกัดกัญชาสามารถใช้รักษาโรคลมชักในเด็กได้ อะไรคือความเป็นไปได้ในแง่ของการวิจัยและพัฒนา?

ในฉบับนี้ ดร.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงเรียนแพทย์และเภสัช ได้ร่วมมือกันผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท หลังจากนั้นเด็กที่ดื้อยาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปใช้ยา ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์และมีอาการชัก , และในบางครั้งในเด็กที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ น้ำมันกัญชงใช้สำหรับ dravet-type และ lennox-gastaut syndrome (lgs) ที่รุนแรงและยากต่อการรักษา คุณจะประสบกับอาการตะคริวและอาการชักอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย ควบคุมไม่ได้ และเกิดความเสียหายต่อสมองและร่างกายของคุณ

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ และสิทธิในพันธุ์พืชกัญชาที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ การคุ้มครองตามกฎหมาย และยังช่วยลดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยที่มีชื่อเสียงอย่างดีให้เป็น Medical Thai Stick สำหรับส่งออกไปจำหน่ายและแข่งขันในตลาดในต่างประเทศ องค์การเภสัชกรรมจึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์พืช และการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส (Cannabis) ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมซึ่งได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา กัญชง ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ให้สามารถสร้างรูปแบบการดำเนินการ (Platform) ในการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืช และจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามกรอบกฎหมายกำหนด

https://www.gpo.or.th/view/633