กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. จัดสัมมนา “การประหยัดพลังงานในภาวะวิกฤต”

กระทรวงพลังงาน กฟผ. และองค์กรเอกชนจัดเสวนา “การประหยัดพลังงานในภาวะวิกฤต” อธิบายที่มาของวิกฤตพลังงาน รมว.พลังงานพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมระดมสมองอนุรักษ์พลังงานร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อโลก ผมมั่นใจว่ามันจะดีโดยรวมและจะช่วยให้ประเทศผ่านวิกฤตพลังงานนี้

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการสัมมนา ในห้องประชุมหอรำลึก 50 ปี ‘ประหยัดพลังงานในภาวะวิกฤต’ จัดทำโดยกระทรวงพลังงาน โปรดแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบถึงวิกฤตพลังงาน และร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานใหญ่ กฟผ. และ facebook live: กระทรวงพลังงานและโรงไฟฟ้าไทย facebook

ศาสตราจารย์พิศุทธ์ เพียรมนต์กุล กล่าวว่า วิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อโลก ในกรณีของประเทศไทย ผลกระทบไม่ใหญ่เท่ากับประเทศอื่นๆ เราทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะวิกฤตด้านพลังงานนี้ไปด้วยกัน พร้อมกับระลอกคลื่นทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน สิ่งที่คุณสามารถทำได้ การควบคุมพฤติกรรมการใช้พลังงานของคุณอย่างเหมาะสม เช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส สามารถประหยัดพลังงานได้มากทั่วประเทศ และถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและงบประมาณของประเทศ ยังนำพาประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

5 วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในที่ทำงาน

 สำหรับการอภิปรายในหัวข้อ “การประหยัดพลังงานในภาวะวิกฤต” นี้ น.ส. นางสาวรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญ เช่น จงรัก ติณกุล กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (สวทช.) กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สวทช.) พูนพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงาน พฤทธาลา ผู้จัดการโครงการ คิดคิด บจก. ภาณุวัฒน์ สัจจวิริยะกุล นัดประเทศไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง สมศักดิ์ ปรางค์ทอง กรรมการผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าและสังคม ธัญวรรณ โตกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน เป็นตัวกลางในสำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนยุทธศาสตร์ พลังงาน

กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย กฟผ. และหน่วยงานเอกชน รวมพลังจัดเสวนา “การประหยัดพลังงานในสถานการณ์วิกฤต” ปูพรมที่มาที่ไปของวิกฤตพลังงาน ร่วมกันระดมความคิดวิธีการประหยัดพลังงาน ด้านเลขา รมว.พลังงานระบุ วิกฤตพลังงานส่งผลกระทบทั่วโลก พร้อมชวนคนไทยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน มั่นใจเกิดผลดีในภาพรวม และช่วยให้ ประเทศก้าวผ่านวิกฤตด้านพลังงานครั้งนี้ไปได้

https://www.egat.co.th/home/20220622-mis01/

กระทรวงพลังงาน สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคพลังงาน

ในเวลาเดียวกัน นางสาวชองรัก ทินกุล พูดถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและพลังงาน ซึ่งทุกวันนี้ ทุกคนเข้าใจและรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจกแล้ว ผู้ร้ายหลักของภาวะโลกร้อนอยู่ใกล้มาก ภัยแล้งและน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทรัพย์สินและชีวิตทุกปี และเนื่องจากทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เราจึงต้องสร้างความตระหนักรู้และตระหนักรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน เราทำงานในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงพันธมิตรเครือข่าย เพื่อส่งเสริมปัญหานี้ ให้ใช้หลอดประหยัดไฟเพื่อลดการใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น การปิดไฟระหว่างวัน ในโรงเรียน วิทยาลัย ชุมชน และสำนักงาน รวมถึงการเปลี่ยนหลอดไฟ

โลกกำลังเข้าร่วมแคมเปญอนุรักษ์พลังงาน ความมั่นใจ และแง่บวก

นาย. พูนพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์เป็นหัวข้อภูมิศาสตร์โลกที่วิกฤตยูเครน-รัสเซียส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ ในแง่ของการจัดสรรพลังงาน ทำให้ไม่สามารถส่งพลังงานให้กับผู้ที่ต้องการได้ ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ในยุโรปมีอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากพลังงานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ค้ำจุนชีวิต หรืออิทธิพลทางการเมืองในบางประเทศ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน รัฐมนตรีพลังงานจาก oecd (องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) ได้รวมตัวกันเพื่อประเมินว่าการอนุรักษ์พลังงานจะเป็นประโยชน์ต่อโลกหรือไม่ การลดการใช้พลังงานที่คำนวณได้ 4% ขึ้นไปจะลดการปล่อยคาร์บอนได้ 5 พันล้านตันในช่วง 10 ปีข้างหน้า และลดความต้องการไฟฟ้าหรือความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ประหยัดพลังงานได้สูงมาก เพราะสามารถเข้าถึง 273 ล้าน mwh

สิ่งสำคัญที่สุดของการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานคือการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน พิจารณาการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของออสเตรเลียมีนโยบายที่เข้มงวด ฉันบอกรัฐบาลและประชาชนให้ดับไฟ ทุกวันอย่างน้อย 18:00-20:00 น. เนื่องจากสถานการณ์พลังงานรุนแรง หรือมีการรณรงค์ในอินเดียเพื่อสร้างบ้านใหม่ด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการนำรหัสอาคารที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลมาใช้ด้วย หรือตัวอย่างเช่น ประเทศในยุโรปขอให้คุณเปิดเครื่องทำความร้อนระหว่าง 21 ถึง 19 องศาเซลเซียสเพื่อประหยัดพลังงาน เชิญกันทำมากขึ้นที่บ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน

กระทรวงพลังงาน เพื่อประหยัดพลังงาน เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าหมายเลข 5

กระทรวงพลังงาน สมศักดิ์ปรางค์ทองกล่าวว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยภาวะโลกร้อน ความต้องการเครื่องใช้ในบ้านเพิ่มขึ้น ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ฝุ่นละอองและ pm2.5 ทุกคนต่างมองหาเครื่องใช้ในบ้าน มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง ปัจจุบันประเทศไทยใช้ไฟฟ้าประมาณ 200,000 gwh ต่อปี และจะสูงถึง 190,468 gwh ในปี 2564 ในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กฟผ. มีกลยุทธ์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นี่เป็นสิ่งสำคัญในสามพื้นที่ที่มีการใช้อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัยมากที่สุด อุปกรณ์ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการป้ายหมายเลข 5 มาตั้งแต่ปี 2538 เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเนื่องจากอุปกรณ์ที่ดีช่วยลดการใช้พลังงาน การขายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ 22 รายการติดฉลาก และจำหน่ายฉลาก 454,834,459 รายการ และการประเมินสามารถลดความต้องการพลังงานสะสมสูงสุดได้ถึง 5,648 mw ความต้องการพลังงานสะสมเป็น 34,174 gwh และลดการปล่อยมลพิษ อัปเกรดจากป้ายหมายเลข 5 เป็นหมายเลข 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 1-3 ดาวเพิ่มเติมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อ นอกจากประสิทธิภาพแล้ว เรายังเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในการเลือกเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสำหรับห้องขนาดใหญ่ คุณต้องดูความเหมาะสมของขนาดเครื่องปรับอากาศด้วย ทำงานหนักและใช้ไฟฟ้ามาก ดังนั้น สล็อตเว็บตรง คุณควรเลือกตามการใช้งานและระยะเวลาในการใช้งานของคุณ